Aanvraagformulier Froger MKB Advies

13-06-2021
Bedrijfsnaam
Adres
Plaats
Tel. nummer
E-mail
Contactpersoon
Omschrijving van uw activiteit
Bankrelaties
Interesse Inning en bewaking van facturen
insolventierisicodekking
bevoorschotting van facturen

Omzetgegevens laatste drie boekjaren :
(Wij hanteren als ondergrens 500.000 EURO gerealiseerde omzet op jaarbasis)
  omzet (EURO) openstaand debiteurensaldo op
balansdatum (EURO)
2009
2010
2011
lopend boekjaar
(tussentijdse cijfers)
prognose 2012

Omzetverdeling
Land omzet (EURO) Gem.fact. waarde of
aantal facturen op
jaarbasis (EURO)
Aantal
debiteuren
Betalings-
voorwaarden
Gemid.
looptijd

Percentage van uw omzet:
op overheidsinstellingen, klinieken, scholen :
debiteuren die tevens als crediteur voorkomen :
particulieren :
contante betalingen :

Heeft u alle gegevens ingevuld, klik dan op de Verzend-button aan Froger MKB-Advies. U kunt deze aanvraag ook printen en faxen naar: 084-7178406 t.n.v. Froger MKB-Advies. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.