'; if($_POST['verzend'] == '1') { $to = 'info@froger.nl'; $subject = 'Aanvraagformulier ingevuld'; $message = 'Aanvraagformulier Froger MKB Advies'."\r\n"; $message .= 'Datum:'.date('d-m-Y')."\r\n"; $message .= 'Bedrijfsnaam: '. $_POST['bedrijfsnaam']."\r\n"; $message .= 'Adres: '. $_POST['adres']."\r\n"; $message .= 'Plaats: '. $_POST['plaats']."\r\n"; $message .= 'Tel nummer: '. $_POST['tel_nummer']."\r\n"; $message .= 'E-mail: '. $_POST['email']."\r\n"; $message .= 'Contactpersoon: '. $_POST['contactpersoon']."\r\n"; $message .= 'Omschrijving activiteiten: '."\r\n"; $message .= $_POST['omschrijving_activiteiten']."\r\n"; $message .= "\r\n"; $message .= 'Bankrelaties: '. $_POST['bankrelaties']."\r\n"; if($_POST['inning_bewaking'] == '1') { $message .= 'Inning en bewaking van facturen: aangevinkt'."\r\n"; } else { $message .= 'Inning en bewaking van facturen: niet aangevinkt'."\r\n"; } if($_POST['insolventierisicodekking'] == '1') { $message .= 'Insolventierisicodekking: aangevinkt'."\r\n"; } else { $message .= 'Insolventierisicodekking: niet aangevinkt'."\r\n"; } if($_POST['bevoorschotting'] == '1') { $message .= 'bevoorschotting van facturen : aangevinkt'."\r\n"; } else { $message .= 'bevoorschotting van facturen : niet aangevinkt'."\r\n"; } $message .= "\r\n"; $message .= 'Omzetgegevens laatste drie boekjaren'."\r\n"; $message .= 'Omzet 2009: '. $_POST['omzet_2009']."\r\n"; $message .= 'openstaand debiteurensaldo 2009: '. $_POST['openstaand_2009']."\r\n"; $message .= 'Omzet 2010: '. $_POST['omzet_2010']."\r\n"; $message .= 'openstaand debiteurensaldo 2010: '. $_POST['openstaand_2010']."\r\n"; $message .= 'Omzet 2011: '. $_POST['omzet_2011']."\r\n"; $message .= 'openstaand debiteurensaldo 2011: '. $_POST['openstaand_2011']."\r\n"; $message .= 'Omzet Boekjaar: '. $_POST['omzet_lopendboekjaar']."\r\n"; $message .= 'openstaand debiteurensaldo Boekjaar: '. $_POST['openstaand_lopendboekjaar']."\r\n"; $message .= 'Omzet 2012: '. $_POST['omzet_2012']."\r\n"; $message .= 'openstaand debiteurensaldo 2012: '. $_POST['openstaand_2012']."\r\n"; $message .= "\r\n"; $message .= 'Omzetverdeling'."\r\n"; foreach ($_POST['land'] as $key => $value) { $message .= '--------------------------------'."\r\n"; $message .= 'Land: '. $value."\r\n"; $message .= 'Omzet : '. $_POST['omzet'][$key]."\r\n"; $message .= 'Gem.fact. waarde of aantal facturen op jaarbasis : '. $_POST['waard'][$key]."\r\n"; $message .= 'Aantal debiteuren : '. $_POST['aantal_deb'][$key]."\r\n"; $message .= 'Betalings-voorwaarden : '. $_POST['betalingsvoorwaarden'][$key]."\r\n"; $message .= 'Gemid. looptijd : '. $_POST['gem_looptijd'][$key]."\r\n"; } $message .= "\r\n"; $message .= 'Percentage van uw omzet:'."\r\n"; $message .= 'Op overheidsinstellingen, klinieken, scholen: '. $_POST['percentage_overheids_kliniek_scholen']."\r\n"; $message .= 'Debiteuren die tevens als crediteur voorkomen : '. $_POST['percentage_debiteur_crediteur']."\r\n"; $message .= 'Particulieren: '. $_POST['percentage_particulier']."\r\n"; $message .= 'Contante betalingen: '. $_POST['percentage_contant']."\r\n"; $headers = 'From: info@froger.nl' . "\r\n" . 'Reply-To: info@froger.nl' . "\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); $result = mail($to, $subject, $message, $headers); if($result) { $bericht = 'Uw aanvraag is verzonden, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
'; } else { $bericht = 'Uw aanvraag kon helaas niet worden verwerkt, probeer het later nog eens.
'; } } ?>

Aanvraagformulier Froger MKB Advies

26-03-2023
Bedrijfsnaam
Adres
Plaats
Tel. nummer
E-mail
Contactpersoon
Omschrijving van uw activiteit
Bankrelaties
Interesse Inning en bewaking van facturen
insolventierisicodekking
bevoorschotting van facturen

Omzetgegevens laatste drie boekjaren :
(Wij hanteren als ondergrens 500.000 EURO gerealiseerde omzet op jaarbasis)
  omzet (EURO) openstaand debiteurensaldo op
balansdatum (EURO)
2009
2010
2011
lopend boekjaar
(tussentijdse cijfers)
prognose 2012

Omzetverdeling
Land omzet (EURO) Gem.fact. waarde of
aantal facturen op
jaarbasis (EURO)
Aantal
debiteuren
Betalings-
voorwaarden
Gemid.
looptijd

Percentage van uw omzet:
op overheidsinstellingen, klinieken, scholen :
debiteuren die tevens als crediteur voorkomen :
particulieren :
contante betalingen :

Heeft u alle gegevens ingevuld, klik dan op de Verzend-button aan Froger MKB-Advies. U kunt deze aanvraag ook printen en faxen naar: 084-7178406 t.n.v. Froger MKB-Advies. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.